Palvelupilotit

Welness Warkaus -hankkeen logot.

 

Palveluiden ja niiden asiakasprosessien kehittäminen tapahtuu hankkeessa palvelumuotoilun keinoja ja menetelmiä käyttäen. Asiakasprosessit kuvataan ja prosessien kuvauksiin sisältyy asiakasprofilointia, sidosryhmien määrittämistä, asiakaspolkujen parantamista ja uudistavia ehdotuksia- Erityiskohteena ovat tukipalveluissa tehtävät palvelusopimukset ja niiden selkiyttäminen. 

Tukipalveluiden asiakkaista AALTO hyvinvointikeskus, Repokankaan päiväkoti ja Käpykampus toimivat hankkeessa palvelumuotoilun pilotointikohteina. Pilotin tavoitteena on kuvata näissä kohteissa sekä sisäiset että ulkoiset asiakasprosessit ja muodostaa kuvausten perusteella toimivat sekä ajantasaiset palvelusopimukset, joissa näkyvät kaikkien palveluiden toteutukseen osallistuvien roolit.

Yhteistä työympäristöä kehitetään pilottikohteissa avoimella ja vuorovaikutteisella otteella järkevään ja kustannustaloudellisempaan suuntaan.

Palvelumuotoilun aikataulu: 

2020 
Nykyisten prosessien yhteinen analyysi 
Yhteiskehittäminen käytännössä 
Valmennusta käytännössä 
Palveluprosessien syventäminen ja seuranta 
Valmentava ote käytännössä 

2021
Yhteiskehittäminen 
Kehittäminen käytännön työssä 
Valmennus 
Prosessien kehittäminen 

2022
Yhteiskehittäminen 
Asiakaslähtöisyyden syventäminen 
Valmennus käytännön työssä 
Yhteisoppiminen 
Arviointi ja raportointi 

Osuudesta vastaa Savonia Ammattikorkeakoulu