Palvelupilotit

Welness Warkaus -hankkeen logot.

 

Palveluiden ja niiden asiakasprosessien kehittäminen tapahtuu hankkeessa palvelumuotoilun keinoja ja menetelmiä käyttäen. Asiakasprosessit kuvataan ja prosessien kuvauksiin sisältyy asiakasprofilointia, sidosryhmien määrittämistä, asiakaspolkujen parantamista ja uudistavia ehdotuksia. Erityiskohteena ovat tukipalveluissa tehtävät palvelusopimukset ja niiden selkiyttäminen. Koko kehittämistyö perustuu jatkuvaan parantamiseen. Suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen on toistuvana prosessina kytketty arkityöhön.

Varkauden uusi Terveyskampus, Repokankaan päiväkoti ja Käpykampus toimivat hankkeessa palvelumuotoilun pilotointikohteina. Tavoitteena on kuvata näissä kohteissa sekä sisäiset että ulkoiset asiakasprosessit ja muodostaa kuvausten perusteella toimivat palvelusopimukset, joissa näkyvät kaikkien palveluiden toteutukseen osallistuvien roolit. Yhteistä työympäristöä kehitetään pilottikohteissa avoimella ja vuorovaikutteisella otteella järkevään ja kustannustaloudellisempaan suuntaan.

Lue lisää hankkeessa toteutettavasta palvelumuotoilusta alla olevasta liitteestä

 

Palvelumuotoilun aikataulu: 

2020 

 • Nykyisten prosessien yhteinen analyysi 
 • Yhteiskehittäminen käytännössä 
 • Valmennusta käytännössä 
 • Palveluprosessien syventäminen ja seuranta 
 • Valmentava ote käytännössä 

2021 

 • Yhteiskehittäminen 
 • Kehittäminen käytännön työssä 
 • Valmennus 
 • Prosessien kehittäminen 

2022

 • Yhteiskehittäminen 
 • Asiakaslähtöisyyden syventäminen 
 • Valmennus käytännön työssä 
 • Yhteisoppiminen 
 • Arviointi ja raportointi 

 Osuudesta vastaa projektipäällikkö Sanna Ahonen