Wellness Warkaus

Tavoitteet

Wellness Warkaus -hanke on syntynyt Varkauden kaupungin halusta kehittää omaa organisaatiotaan, huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista sekä hioa kaupungin palveluita yhä asiakaslähtöisempään suuntaan. Kehittämistyö kohdistuu erityisesti kaupungin tukipalveluiden henkilöstöön, joka tuottaa hyvinvointia kuntalaisten jokaiseen päivään. Tukipalveluissa työskentelee noin 150 alansa rautaista ammattilaista ruoka- ja puhtauspalveluissa, kiinteistönhuollossa, rakennuttamisessa ja sähköhuollossa.

Varkauteen on rakentumassa uusi terveyskampus, jolla tulee olemaan laajoja vaikutuksia sekä organisaation toimintakulttuuriin, että henkilöstön toimenkuviin. Tukipalveluita kehittämällä uuteen sairaalaan luodaan viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä asiakkaille että henkilökunnalle.

Lähitulevaisuudessa kaupungin henkilöstöä siirtyy eläkkeelle nopeammin kuin uusia tulee tilalle. Pitkään työssä olleiden hiljainen tieto ja taito halutaan siirtää työhön jäävien käyttöön niin, että ne eivät kuormita tekijöitä liikaa ja työt jakautuvat tasaisesti.

Tukipalveluiden lisäksi hankkeen kehittämisen kohteena ovat koko organisaation johtamis-, esimies- ja työyhteisötaidot. Näitä taitoja kehittämällä vältetään suurten muutosten yhteydessä usein esiintyvää vastarintaa ja ennakkoluuloja ja saadaan muutos tuotua esiin positiivisena mahdollisuutena.

Toteutus

Hankkeen kehittämistyö jakautuu kolmeen työpakettiin (tähän linkki työpaketit-välilehdelle), jotka ovat johtamisen & esimiestyön kehittäminen, työyhteisökehittäminen ja palvelupilotointi. Kehittäminen on ketterää, pääasiassa arkityössä tapahtuvaan uudistamista ja toisilta oppimista. Pääosassa on henkilöstö itse, ei pelkkänä kehittämisen kohteena, vaan aktiivisena tekijänä.

Hanketyötä tehdään Varkauden kaupungissa yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Käytössä on Savonian wellness-liiketoiminnan osaaminen ja hyvinvointiasiantuntijuus sekä oppilaitoksen kattavat yhteistyöverkostot. Myös oppilaitoksen wellness-liiketoiminnan opiskelijat ovat mukana kehittämisessä. Kolmivuotista (2020 – 2022) hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 

Tulokset

Johdon ja työntekijöiden tarpeista lähtevä kehittäminen ja yhteinen sitoutuminen kehitykseen edistää laajempaa toimintakulttuurin muutosta. Sen tuloksena rakentuu organisaatio, joka pystyy kehittymään sekä tuottamaan joustavasti asiakaslähtöisiä palveluita kaupunkilaisten tarpeeseen.

Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen on myös kilpailuvaltti henkilöstön saatavuuden ja työnantajaimagon hallinnan kannalta. Kaikki Wellness Warkaus-kehittämistyö positiivisine vaikutuksineen on osa Varkauden kaupungin strategiaa kohti Wellness Warkaus –brändiä.

 

 

 

Wellness Warkaus -hankkeen logot