Woltti - Nuorten palveluohjaushanke

Varkauden kaupunki toteutti Woltti - Nuorten palveluohjaushankkeen TE-toimiston työvoimapoliittisen avustuksen tuella vuosina 2017-2019.

Hankkeessa palveluohjaajan tehtävänä oli auttaa nuorta käytännön työnhaussa, sähköisissä työnhaun kanavissa, sekä koulutuksiin ja työllistymistä edistäviin palveluihin hakeutumisessa. Hankkeen tuottamalla palvelulla täydennettiin TE-toimiston tekemää ohjaustyötä, antaen nuorelle mahdollisuuden tiiviimpään henkilökohtaiseen tukeen. Palveluohjaaja oli tavattavissa kaupungintalolla sekä Ohjaamossa.

Hankkeessa pääkohderyhmänä oli alle 30-vuotiaat ammattikoulutetut työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuneet nuoret, joilla oli riittävät edellytykset työllistyä, mutta tarvitsivat ohjausta ja neuvontaa työnhakuun liittyvissä asioissa. Myös ammattikouluttamattomia nuoria osallistui palveluun, tavoitteena kouluttautuminen. Lisäksi Ohjaamossa hankkeen palvelu oli kaikkien alle 30-vuotiaiden käytettävissä, näitä nuoria oli arviolta noin sata henkeä.

Hankkeeseen osallistuneista 104 asiakkaista 76 eteni työhön, koulutukseen tai työllistymistä edistävään palveluun. 87:stä ammattikoulutetusta nuoresta 58 sai vähintään kuukauden kestävän työpaikan.